Χρώμα του αντιπηκτικού του Volvo S80. Ποσότητα του αντιπηκτικού

S80 S80 (1998-2016)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
S80 1.6D DRIVe Χωρητικότητα 10,5 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 1.6D DRIVe Χωρητικότητα 10,5 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.0 Drive E (180 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,3-8,7 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 2.0 F Χωρητικότητα 7,8 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.0 T Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.0 T Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 2.0D Χωρητικότητα 9,4 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.0T Χωρητικότητα 10,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 2.0 Χωρητικότητα 7,8 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 2.0 Χωρητικότητα 7,8 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.3 R - Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 2.4 (103 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.4 (125 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8 λίτρο Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 2.4 Bi-Fuel CNG Χωρητικότητα 8 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.4 Bi-Fuel LPG Χωρητικότητα 8 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.4 T Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.4 T Χωρητικότητα 8 λίτρο Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 2.4D Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.4D Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.4D Χωρητικότητα 12,6 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 2.5 FT Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 2.5 FT Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.5 T AWD - Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.5 TDi Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 2.5 T - Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.5 T Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 2.5 T Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.5 T - Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.9 Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.9 Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 2.9 Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 3.2 AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 3.2 AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.2 Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 3.2 Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 4.4 V8 AWD Χωρητικότητα 10,2 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 D2 Χωρητικότητα 10,5-11,1 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 D3 Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 D4 (120 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 D4 (133 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9-9,2 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 D5 AWD Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 D5 AWD Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 D5 AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 D5 Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 D5 Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 D5 Χωρητικότητα 12,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 D5 Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T4F Χωρητικότητα 9,2-9,8 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T4 Χωρητικότητα 10,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T4 Χωρητικότητα 9,2-9,8 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T5 (162 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,3-8,7 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T5 (177 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 10,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T5 (180 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,3-8,7 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T5 (183 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T5 (187 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T5 Χωρητικότητα 8,8 λίτρο Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) Αυθεντικό υγρό
S80 T6 AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες G11 (πράσινο/μπλε)
S80 T6 AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 T6 Χωρητικότητα 9,6 λίτρο Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 T6 - Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 T6 Χωρητικότητα 9,6 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα

S80 124 (2007-2016)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
S80 2.0 T5 (179 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,3 λίτρο Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.0 T6 (210 Κιλοβάτ) AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.0 T6 (224 Κιλοβάτ) AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.0 T6 (224 Κιλοβάτ) AWD Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.2 (175 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.2 (179 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 3.2 (179 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,9 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
S80 4.4 V8 AWD Χωρητικότητα 10,2 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!