Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Baleno

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2001Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2001Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2001Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.87 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2000Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2000Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2000Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2000Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2000Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.87 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
1999Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1999Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1999Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1999Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.87 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
1999Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.44 λ/100 χλμ
1999Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1999Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1998Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1998Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.87 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
1998Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.44 λ/100 χλμ
1998Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1998Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1997Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1997Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1997Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.87 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
1997Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.44 λ/100 χλμ
1997Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1997Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1996Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1996Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996Baleno Station wagon 1.6 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1996Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996Baleno Station wagon 1.8 GLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.87 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
1996Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.44 λ/100 χλμ
1996Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1996Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1995Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1995Baleno Χατσμπάκ 1.6 GS Special (Τρίπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1995Baleno Χατσμπάκ 1.8 GSR (Τρίπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1995Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.44 λ/100 χλμ
1995Baleno Σεντάν 1.6 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1995Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1995Baleno Σεντάν 1.6 GLX SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: