Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Ignis

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2007Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2007Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2006Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2003Ignis Χατσμπάκ 1.3 GA (Τρίπορτο μοντέλο)7.1 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.34 λ/100 χλμ
2003Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Ignis Χατσμπάκ 1.5 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2002Ignis Χατσμπάκ 1.3 GA (Τρίπορτο μοντέλο)7.1 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.34 λ/100 χλμ
2002Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2002Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Ignis Χατσμπάκ 1.5 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2001Ignis Χατσμπάκ 1.3 GA (Τρίπορτο μοντέλο)7.1 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.34 λ/100 χλμ
2001Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2001Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Ignis Χατσμπάκ 1.5 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.3 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.5 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.3 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT 4Grip (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Ignis Crossover (SUV) 1.5 GLX VVT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.19 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.16 λ/100 χλμ
2000Ignis Χατσμπάκ 1.3 GA (Τρίπορτο μοντέλο)7.1 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.34 λ/100 χλμ
2000Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2000Ignis Χατσμπάκ 1.3 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.94 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Ignis Χατσμπάκ 1.5 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: