Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Alto

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 Cruz (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ-L (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 Play (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.61 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 Cruz (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ-L (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 Play (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.61 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 Cruz (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ-L (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 Play (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.61 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 Cruz (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ-L (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 Play (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.61 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 Cruz (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ-L (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 Play (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Alto Χατσμπάκ 1.0 SZ4 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.61 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Alto Χατσμπάκ 1.1 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2004Alto Χατσμπάκ 1.1 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Alto Χατσμπάκ 1.1 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2003Alto Χατσμπάκ 1.1 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2000Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2000Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1999Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1999Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1999Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1998Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1998Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1997Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1997Alto Χατσμπάκ 1.0 GL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: