Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mazda Demio

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2002Demio Station wagon 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.3 Atlantis (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.3 Aegean (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.52 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.5 Country Casuals (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Demio Station wagon 1.5 Escape (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.3 Atlantis (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.3 Aegean (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.52 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.5 Country Casuals (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Demio Station wagon 1.5 Escape (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.3 Atlantis (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.3 Aegean (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.52 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.5 Country Casuals (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Demio Station wagon 1.5 Escape (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.3 Atlantis (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.3 Aegean (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.52 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.5 Country Casuals (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Demio Station wagon 1.5 Escape (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.3 Atlantis (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.3 Aegean (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.86 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.5 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.52 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.5 Country Casuals (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Demio Station wagon 1.5 Escape (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: