Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mazda 121

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1999121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Τρίπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1999121 Χατσμπάκ 1.3 Icon (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999121 Χατσμπάκ 1.25 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Τρίπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998121 Χατσμπάκ 1.3 Icon (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998121 Χατσμπάκ 1.25 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Τρίπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997121 Χατσμπάκ 1.3 Icon (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997121 Χατσμπάκ 1.25 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Τρίπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996121 Χατσμπάκ 1.3 GXi (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996121 Χατσμπάκ 1.3 Icon (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996121 Χατσμπάκ 1.25 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: