Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mazda Xedos 6

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1999Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1999Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1998Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1997Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1996Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1995Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1994Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1993Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1992Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1992Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1992Xedos 6 Σεντάν 2.0i V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.63 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: