Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Fiat Scudo.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.69HU(DV6UTED4)2013

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2012

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2011

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2010

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2009

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2008

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2007

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

DV6UTED42013

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2012

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2011

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2010

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2009

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2008

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2007

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2.0RHR2013

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2012

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2011

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2010

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2009

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2008

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2007

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

RHK2013

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2012

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2011

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2010

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2009

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2008

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2007

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

RHH2013

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2012

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2011

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2010

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

RH022013

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2012

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

2011

Μήκος: 376 χλστ

Πλάτος:176 χλστ

Ύψος: 48 χλστ

RHZ2006

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2003

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2002

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2001

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

DW10ATED42005

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2004

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2003

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2002

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2001

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

DW10BTED42005

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2004

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2003

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2002

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2001

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

DW10BTEDL42005

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2004

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2003

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2002

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2001

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

DW10UTED42005

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2004

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2003

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2002

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2001

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

RHX2004

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2003

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2002

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2001

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1.9WJZ(DW8)2006

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1999

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1998

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

D8B2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1999

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1998

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1997

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1996

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

DHX(XUD9TF/L)2000

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1999

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1998

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1997

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1996

Μήκος: 186 χλστ

Πλάτος: 63 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

D9B1998

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1997

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1996

Μήκος: 404 χλστ

Πλάτος:165 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: