Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Fiat Tempra.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.8159A4.0001992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

159A4.0461992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.6159B9.0001996

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1995

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος:169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

159A3.0461994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

159A3.0481994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

835C.10001994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

835C1.0001994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

159A3.0001992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος:169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.9160A6.0001996

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1995

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

160D1.0001996

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1995

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

149A1.0001996

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1995

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

160A7.0001996

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1995

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2.0159A6.0461996

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1995

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1994

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1993

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.4159A2.0001992

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1991

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1990

Μήκος: 385 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: