Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Fiat Bravo.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.2182B2.0002002

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

188A5.0002002

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.4192B2.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2007

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

198A4.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2007

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

198A7.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

198A1.0002011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2007

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

182A3.0001999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1996

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1995

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.6198A2.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

198A3.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

182A4.0002002

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1996

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2.0198A5.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

844A2.0002013

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2012

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2011

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2010

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

182B7.0002002

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

182A1.0001999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.9937A5.0002009

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2007

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

192A8.0002008

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

2007

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος:180 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

182A7.0002002

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1996

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

182B9.0002002

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1996

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

182B4.0002002

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

182A8.0001999

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1996

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1.7182A2.0002002

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2001

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1998

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1997

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1996

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1995

Μήκος: 238 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: