Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το BMW 5-Series.

BMW 518

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.02013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1.8M40B181996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M43B181996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1987

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1986

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1985

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1984

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1983

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

BMW 520

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.2M54B222005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M54226S12005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2.0N47D20C2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N20B20B2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N47D20A2011

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M47N204D42010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M47D202007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M47N204D52007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M52B202000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M52B206S32000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M52B206S42000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M50B201996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M50B206S11996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M50B206S21996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M50B20TU1996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M20B201990

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1989

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1988

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

BMW 523

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.5N52B25A2011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N53B252011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N52B252007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M52B252000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M52B25TU2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.0N53B302011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW 525

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0N47D20D2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.0M57306D32011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N53B302011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N53B30A2011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N57D30A2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2.5M57D25TU2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57N256D42007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N52B252007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N52B25A2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M54256S52005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M54B252005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57256D12004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57D252004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M51D251998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M50B251996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M50B25TU1996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1991

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1990

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M52B251996

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1995

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1994

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1993

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1992

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

M20B251990

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1989

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1988

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

BMW 528

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.8M52B282000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M52B28TU2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2.0N20B20A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.0N53B302011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW 530

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.9M57D302004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.0N52B30A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N53B30A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N57D302013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N57D30A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57306D32011

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N53B302011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N52B302007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57D302005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M54306S32005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M54B302005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N57306D22005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M60B301996

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

M30B301990

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1989

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1988

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

BMW 535

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.4M30B351993

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1992

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1991

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1990

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1989

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1988

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

3.0N55B30A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N57D302013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N57SD30B2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57N306D52011

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57306D42007

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.5M62B358S22003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B35TU2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B352000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B358S12000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW 540

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
4.0N62B40A2009

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M60B401996

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

4.4M62448S22004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B442004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B44TU2004

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1998

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1997

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1996

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW 545

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
4.4N62B442005

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW 550

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
4.4N63B44A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N63B44B2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4.8N62B48A2011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N62B48B2011

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 315 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW ActiveHybrid 5

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.0N55B30A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BMW M5

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
5.0S85B50A2011

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 325 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4.4S63B44A2013

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4.9S38B492003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

S62B502003

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1999

Μήκος: 257 χλστ

Πλάτος: 191 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.8S38B381995

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1992

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

3.5S38B361992

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1991

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1990

Μήκος: 337 χλστ

Πλάτος: 172 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

S38B351987

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

1986

Μήκος: 327 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 21 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: