Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το BMW X5.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
4.8N62B48B2010

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

N62B48A2006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

3.0N57D302013

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

N57D30S12013

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

M57306D32010

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

M57N306D52010

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

N52B302009

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

N52B30A2009

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

M54306S32006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M54B302006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57D302006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57N306D42006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M57306D12003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4.4S63B44A2013

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος:145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

N63B44A2013

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 292 χλστ

Πλάτος: 145 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

N62B442007

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

N62B44A2007

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B442003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M62B44TU2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2000

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4.6M62B462004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

M67468S12004

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2.9M57306D12003

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2002

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2001

Μήκος: 541 χλστ

Πλάτος: 248 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: