Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Ποια ροπή δύναμης έχει το BMW 5-Series

5-Series GT

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Πόδι-Λίβρα-δύναμη Στροφές ανά λεπτό Χιλιόγραμμο-δύναμη-μέτρο

2009 έως σήμερα

530d Executive GT540 Nm398 lbs-ft1750 σ.α.λ.55.1 kg.m
530d SE GT540 Nm398 lbs-ft1750 σ.α.λ.55.1 kg.m
535d Executive GT600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61 kg.m
535d SE GT600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61 kg.m
535i Executive GT400 Nm295 lbs-ft1200 σ.α.λ.40.8 kg.m
535i SE GT400 Nm295 lbs-ft1200 σ.α.λ.40.8 kg.m
550i Executive GT600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61.2 kg.m
550i SE GT600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61.2 kg.m

5-Series M5

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Πόδι-Λίβρα-δύναμη Στροφές ανά λεπτό Χιλιόγραμμο-δύναμη-μέτρο

2005 - 2010

5.0 V10 Saloon520 Nm384 lbs-ft6100 σ.α.λ.53 kg.m
5.0 V10 Touring520 Nm384 lbs-ft6100 σ.α.λ.53 kg.m

5-Series Touring

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Πόδι-Λίβρα-δύναμη Στροφές ανά λεπτό Χιλιόγραμμο-δύναμη-μέτρο

2010 έως σήμερα

520d M Sport380 Nm280 lbs-ft1900 σ.α.λ.39 kg.m
520d SE380 Nm280 lbs-ft1900 σ.α.λ.39 kg.m
523i M Sport270 Nm199 lbs-ft1500 σ.α.λ.28 kg.m
523i SE270 Nm199 lbs-ft1500 σ.α.λ.28 kg.m
525d M Sport450 Nm332 lbs-ft1750 σ.α.λ.46 kg.m
525d SE450 Nm332 lbs-ft1750 σ.α.λ.46 kg.m
528i M Sport310 Nm229 lbs-ft32 kg.m
528i SE310 Nm229 lbs-ft32 kg.m
530d M Sport540 Nm398 lbs-ft1750 σ.α.λ.55 kg.m
530d SE540 Nm398 lbs-ft1750 σ.α.λ.55 kg.m
535d M Sport600 Nm443 lbs-ft61 kg.m
535d SE600 Nm443 lbs-ft61 kg.m
535i M Sport400 Nm295 lbs-ft1200 σ.α.λ.41 kg.m
535i SE400 Nm295 lbs-ft1200 σ.α.λ.41 kg.m

2003 - 2010

520d340 Nm251 lbs-ft2000 σ.α.λ.35 kg.m
520d M Sport340 Nm251 lbs-ft2000 σ.α.λ.35 kg.m
520d M Sport Business Edition350 Nm258 lbs-ft1750 σ.α.λ.36 kg.m
520d SE340 Nm251 lbs-ft2000 σ.α.λ.35 kg.m
520d SE Business Edition350 Nm258 lbs-ft1750 σ.α.λ.36 kg.m
520i ES210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
520i ES SE210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
523i M Sport240 Nm177 lbs-ft3500 σ.α.λ.24 kg.m
523i SE230 Nm169.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.23.5 kg.m
523i Sport230 Nm169.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.23.5 kg.m
525d ES350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d ES SE350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d M Sport400 Nm295 lbs-ft2000 σ.α.λ.40.8 kg.m
525d M Sport Business Edition400 Nm295 lbs-ft1300 σ.α.λ.41 kg.m
525d SE400 Nm295 lbs-ft2000 σ.α.λ.40.8 kg.m
525d SE Business Edition400 Nm295 lbs-ft1300 σ.α.λ.41 kg.m
525d Sport400 Nm295 lbs-ft2000 σ.α.λ.40.8 kg.m
525i ES245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i ES SE245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i M Sport250 Nm184.4 lbs-ft2750 σ.α.λ.25.5 kg.m
525i SE245 Nm180.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i Sport245 Nm180.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
530d M Sport500 Nm369 lbs-ft1750 σ.α.λ.51 kg.m
530d M Sport Business Edition500 Nm369 lbs-ft1750 σ.α.λ.51 kg.m
530d SE500 Nm368.8 lbs-ft2000 σ.α.λ.51 kg.m
530d SE Business Edition500 Nm369 lbs-ft1750 σ.α.λ.51 kg.m
530d Sport500 Nm368.8 lbs-ft2000 σ.α.λ.51 kg.m
530i M Sport320 Nm236 lbs-ft2750 σ.α.λ.33 kg.m
530i SE320 Nm236 lbs-ft2750 σ.α.λ.33 kg.m
530i Sport300 Nm221.3 lbs-ft2500 σ.α.λ.30.6 kg.m
535d M Sport560 Nm413.1 lbs-ft2000 σ.α.λ.57.1 kg.m
535d SE560 Nm413.1 lbs-ft2000 σ.α.λ.57.1 kg.m
535d Sport560 Nm413.1 lbs-ft2000 σ.α.λ.57.1 kg.m
545i SE450 Nm331.9 lbs-ft3600 σ.α.λ.45.9 kg.m
545i Sport450 Nm331.9 lbs-ft3600 σ.α.λ.45.9 kg.m
550i M Sport490 Nm361 lbs-ft3400 σ.α.λ.50 kg.m
550i SE490 Nm361 lbs-ft3400 σ.α.λ.50 kg.m

1997 - 2004

520i190 Nm140 lbs-ft4200 σ.α.λ.19 kg.m
520i SE190 Nm140 lbs-ft4200 σ.α.λ.19 kg.m
520i Sport210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
523i245 Nm181 lbs-ft3950 σ.α.λ.25 kg.m
523i SE245 Nm181 lbs-ft3950 σ.α.λ.25 kg.m
525d350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d SE350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d Sport350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525i245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i SE245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i Sport245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
528i SE280 Nm207 lbs-ft3950 σ.α.λ.29 kg.m
530d SE390 Nm288 lbs-ft1750 σ.α.λ.40 kg.m
530d Sport410 Nm302 lbs-ft1750 σ.α.λ.42 kg.m
530i SE300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
530i Sport300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
540i420 Nm310 lbs-ft3900 σ.α.λ.43 kg.m
540i Sport440 Nm325 lbs-ft3600 σ.α.λ.45 kg.m

5-Series Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Πόδι-Λίβρα-δύναμη Στροφές ανά λεπτό Χιλιόγραμμο-δύναμη-μέτρο

2010 έως σήμερα

520d M Sport380 Nm280 lbs-ft1750 σ.α.λ.39 kg.m
520d SE380 Nm280 lbs-ft1750 σ.α.λ.39 kg.m
523i M Sport270 Nm199 lbs-ft1500 σ.α.λ.28 kg.m
523i SE270 Nm199 lbs-ft1500 σ.α.λ.28 kg.m
525d M Sport450 Nm332 lbs-ft1750 σ.α.λ.46 kg.m
525d SE450 Nm332 lbs-ft1750 σ.α.λ.46 kg.m
528i M Sport310 Nm229 lbs-ft2600 σ.α.λ.32 kg.m
528i SE310 Nm229 lbs-ft2600 σ.α.λ.32 kg.m
530d M Sport540 Nm398 lbs-ft1750 σ.α.λ.55 kg.m
530d SE540 Nm398 lbs-ft1750 σ.α.λ.55 kg.m
535d M Sport600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61 kg.m
535d SE600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61 kg.m
535i M Sport400 Nm295 lbs-ft1200 σ.α.λ.41 kg.m
535i SE400 Nm295 lbs-ft1200 σ.α.λ.41 kg.m
550i M Sport600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61 kg.m
550i SE600 Nm443 lbs-ft1750 σ.α.λ.61 kg.m

2003 - 2010

520d340 Nm251 lbs-ft2000 σ.α.λ.35 kg.m
520d M Sport340 Nm251 lbs-ft2000 σ.α.λ.35 kg.m
520d M Sport Business Edition350 Nm258 lbs-ft1750 σ.α.λ.36 kg.m
520d SE340 Nm251 lbs-ft2000 σ.α.λ.35 kg.m
520d SE Business Edition350 Nm258 lbs-ft1750 σ.α.λ.36 kg.m
520i SE210 Nm154.9 lbs-ft3500 σ.α.λ.21.4 kg.m
520i Sport210 Nm154.9 lbs-ft3500 σ.α.λ.21.4 kg.m
523i M Sport240 Nm177 lbs-ft3500 σ.α.λ.24 kg.m
523i SE240 Nm177 lbs-ft3500 σ.α.λ.24 kg.m
523i Sport230 Nm169.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.23.5 kg.m
525d M Sport400 Nm295 lbs-ft2000 σ.α.λ.40.8 kg.m
525d M Sport Business Edition400 Nm295 lbs-ft1300 σ.α.λ.41 kg.m
525d SE400 Nm295 lbs-ft2000 σ.α.λ.40.8 kg.m
525d SE Business Edition400 Nm295 lbs-ft1300 σ.α.λ.41 kg.m
525d Sport400 Nm295 lbs-ft2000 σ.α.λ.40.8 kg.m
525i M Sport250 Nm184.4 lbs-ft2750 σ.α.λ.25.5 kg.m
525i SE245 Nm180.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i Sport245 Nm180.7 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
530d M Sport500 Nm369 lbs-ft1750 σ.α.λ.51 kg.m
530d M Sport Business Edition500 Nm369 lbs-ft1750 σ.α.λ.51 kg.m
530d SE500 Nm368.8 lbs-ft2000 σ.α.λ.51 kg.m
530d SE Business Edition500 Nm369 lbs-ft1750 σ.α.λ.51 kg.m
530d Sport500 Nm368.8 lbs-ft2000 σ.α.λ.51 kg.m
530i M Sport320 Nm263 lbs-ft2750 σ.α.λ.33 kg.m
530i SE300 Nm221.3 lbs-ft3500 σ.α.λ.30.6 kg.m
530i Sport300 Nm221.3 lbs-ft3500 σ.α.λ.30.6 kg.m
535d M Sport560 Nm413.1 lbs-ft2000 σ.α.λ.57.1 kg.m
535d SE560 Nm413.1 lbs-ft2000 σ.α.λ.57.1 kg.m
535d Sport560 Nm413.1 lbs-ft2000 σ.α.λ.57.1 kg.m
540i M Sport390 Nm288 lbs-ft3500 σ.α.λ.40 kg.m
540i SE390 Nm288 lbs-ft3500 σ.α.λ.40 kg.m
545i SE450 Nm331.9 lbs-ft3600 σ.α.λ.45.9 kg.m
545i Sport450 Nm331.9 lbs-ft3600 σ.α.λ.45.9 kg.m
550i M Sport490 Nm361 lbs-ft3400 σ.α.λ.50 kg.m
550i SE490 Nm361 lbs-ft3400 σ.α.λ.50 kg.m

1996 - 2003

520i190 Nm140 lbs-ft4200 σ.α.λ.19 kg.m
520i SE190 Nm140 lbs-ft4200 σ.α.λ.19 kg.m
520i Sport210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
520i Sport Avus Blue Edition210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
520iES210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
520iES SE210 Nm155 lbs-ft3500 σ.α.λ.21 kg.m
523i245 Nm181 lbs-ft3950 σ.α.λ.25 kg.m
523i SE245 Nm181 lbs-ft3950 σ.α.λ.25 kg.m
525d350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d ES350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d ES SE350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d SE350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d Sport350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525d Sport Avus Blue Edition350 Nm258 lbs-ft2000 σ.α.λ.36 kg.m
525i245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i SE245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i SE Midnight Blue Edition245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
525i Sport245 Nm181 lbs-ft3500 σ.α.λ.25 kg.m
528i SE280 Nm207 lbs-ft3950 σ.α.λ.29 kg.m
528i Sport280 Nm207 lbs-ft3500 σ.α.λ.29 kg.m
530d SE390 Nm288 lbs-ft1750 σ.α.λ.40 kg.m
530d Sport410 Nm288 lbs-ft1750 σ.α.λ.42 kg.m
530d Sport Aegean Blue Edition410 Nm288 lbs-ft1750 σ.α.λ.42 kg.m
530i SE300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
530i SE Midnight Blue Edition300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
530i Sport300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
530i Sport Aegean Blue Edition300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
530i Sport Champagne Edition300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
530i Sport Champagne II Edition300 Nm221 lbs-ft3500 σ.α.λ.31 kg.m
535i320 Nm236 lbs-ft3300 σ.α.λ.33 kg.m
535i Sport345 Nm254 lbs-ft3800 σ.α.λ.35 kg.m
540i420 Nm310 lbs-ft3900 σ.α.λ.43 kg.m
540i Protection420 Nm310 lbs-ft3900 σ.α.λ.43 kg.m
540i Sport420 Nm310 lbs-ft3900 σ.α.λ.43 kg.m
M5500 Nm369 lbs-ft3800 σ.α.λ.51 kg.m

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: