Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Citroen C5

C5 Tourer

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2008 έως σήμερα

1.6 e-HDI 16VΕυρωπαϊκό 5117 γραμ./χλμ.
1.6 HDI 16V VTRΕυρωπαϊκό 5125 γραμ./χλμ.
1.6HDi 16VΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.0.216 γραμ./χλμ.0.068 γραμ./χλμ.0.001
1.6HDi 16V SXΕυρωπαϊκό 4140 γραμ./χλμ.0.216 γραμ./χλμ.0.068 γραμ./χλμ.0.001
1.6HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.0.216 γραμ./χλμ.0.068 γραμ./χλμ.0.001
1.8i 16V SXΕυρωπαϊκό 4192 γραμ./χλμ.0.665 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.
2.0 HDI 16VΕυρωπαϊκό 5133 γραμ./χλμ.
2.0 HDI 16V VTRΕυρωπαϊκό 5133 γραμ./χλμ.
2.0HDi 16VΕυρωπαϊκό 4191 γραμ./χλμ.0.232 γραμ./χλμ.0.042 γραμ./χλμ.0.002
2.0HDi 16V SXΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.0.263 γραμ./χλμ.0.098 γραμ./χλμ.0.001
2.0HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.0.263 γραμ./χλμ.0.098 γραμ./χλμ.0.001
2.0i 16VΕυρωπαϊκό 4214 γραμ./χλμ.0.833 γραμ./χλμ.0.052 γραμ./χλμ.
2.0i 16V VTRΕυρωπαϊκό 4214 γραμ./χλμ.0.833 γραμ./χλμ.0.052 γραμ./χλμ.
2.2 HDI 16VΕυρωπαϊκό 5159 γραμ./χλμ.
2.2HDi 16VΕυρωπαϊκό 4175 γραμ./χλμ.0.209 γραμ./χλμ.0.009 γραμ./χλμ.0.001
2.2HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4175 γραμ./χλμ.0.209 γραμ./χλμ.0.009 γραμ./χλμ.0.001
2.7HDi V6Ευρωπαϊκό 4225 γραμ./χλμ.0.229 γραμ./χλμ.0.133 γραμ./χλμ.0.003
3.0HDi V6Ευρωπαϊκό 5189 γραμ./χλμ.

C5 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2008 έως σήμερα

1.6 e-HDI 16VΕυρωπαϊκό 5117 γραμ./χλμ.
1.6 HDI 16VΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V SXΕυρωπαϊκό 4140 γραμ./χλμ.
1.6 HDI 16V VTRΕυρωπαϊκό 5125 γραμ./χλμ.
1.6i 16V THP VTRΕυρωπαϊκό 5153 γραμ./χλμ.
1.8i 16VΕυρωπαϊκό 4188 γραμ./χλμ.
1.8i 16V SXΕυρωπαϊκό 4188 γραμ./χλμ.
1.8i 16V VTRΕυρωπαϊκό 4188 γραμ./χλμ.
2.0 HDI 16VΕυρωπαϊκό 4189 γραμ./χλμ.
2.0 HDi 16V SXΕυρωπαϊκό 4157 γραμ./χλμ.
2.0 HDI 16V VTRΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0i 16VΕυρωπαϊκό 4198 γραμ./χλμ.
2.0i 16V VTRΕυρωπαϊκό 4198 γραμ./χλμ.
2.2 HDI 16VΕυρωπαϊκό 4172 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4172 γραμ./χλμ.
2.7 HDi V6Ευρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.
3.0 HDI V6Ευρωπαϊκό 5189 γραμ./χλμ.

C5 Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2004 - 2008

1.6 HDi 16V DesignΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V LXΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V VTXΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.0.198 γραμ./χλμ.0.162 γραμ./χλμ.0.006
1.8i 16V DesignΕυρωπαϊκό 4180 γραμ./χλμ.
1.8i 16V LXΕυρωπαϊκό 4180 γραμ./χλμ.
2.0 HDi 16VΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.
2.0 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.
2.0i 16V VTRΕυρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16VΕυρωπαϊκό 3186 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 3186 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16V VTXΕυρωπαϊκό 4165 γραμ./χλμ.
3.0 V6Ευρωπαϊκό 4238 γραμ./χλμ.

2001 - 2004

1.8i 16V LXΕυρωπαϊκό 3187 γραμ./χλμ.
2.0 HDiΕυρωπαϊκό 3149 γραμ./χλμ.
2.0 HDi LXΕυρωπαϊκό 3155 γραμ./χλμ.
2.0 HDi SXΕυρωπαϊκό 3149 γραμ./χλμ.
2.0 HDi VTRΕυρωπαϊκό 3149 γραμ./χλμ.
2.0 HPiΕυρωπαϊκό 3185 γραμ./χλμ.
2.0 HPi SEΕυρωπαϊκό 3185 γραμ./χλμ.
2.0i 16V SXΕυρωπαϊκό 3200 γραμ./χλμ.
2.0i 16V VTRΕυρωπαϊκό 3200 γραμ./χλμ.
2.2 HDiΕυρωπαϊκό 3169 γραμ./χλμ.0.4 γραμ./χλμ.0.11 γραμ./χλμ.
2.2 HDi SEΕυρωπαϊκό 3170 γραμ./χλμ.
2.2 HDi SXΕυρωπαϊκό 3170 γραμ./χλμ.0.4 γραμ./χλμ.0.11 γραμ./χλμ.
2.2 HDi VTRΕυρωπαϊκό 3169 γραμ./χλμ.
3.0i V6Ευρωπαϊκό 4245 γραμ./χλμ.
3.0i V6 SEΕυρωπαϊκό 3245 γραμ./χλμ.

C5 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2004 - 2008

1.6 HDi 16V DesignΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V LXΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.6 HDi 16V VTXΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.193 γραμ./χλμ.0.136 γραμ./χλμ.0.003
1.8i 16V DesignΕυρωπαϊκό 4180 γραμ./χλμ.
1.8i 16V LXΕυρωπαϊκό 4180 γραμ./χλμ.
1.8i 16V VTRΕυρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.
2.0 HDi 16VΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.
2.0 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.
2.0i 16VΕυρωπαϊκό 4206 γραμ./χλμ.
2.0i 16V VTRΕυρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16VΕυρωπαϊκό 3186 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16V VTRΕυρωπαϊκό 3186 γραμ./χλμ.
2.2 HDi 16V VTXΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.
3.0 V6Ευρωπαϊκό 4238 γραμ./χλμ.

2001 - 2004

1.8i 16V LXΕυρωπαϊκό 3182 γραμ./χλμ.
1.8i 16V SXΕυρωπαϊκό 3182 γραμ./χλμ.
1.8i 16V VTRΕυρωπαϊκό 3182 γραμ./χλμ.
2.0 HDiΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
2.0 HDi LXΕυρωπαϊκό 3152 γραμ./χλμ.
2.0 HDi SXΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
2.0 HDi VTRΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
2.0 HPiΕυρωπαϊκό 3177 γραμ./χλμ.
2.0 HPi SEΕυρωπαϊκό 3177 γραμ./χλμ.
2.0i 16VΕυρωπαϊκό 4208 γραμ./χλμ.
2.0i 16V SEΕυρωπαϊκό 3206 γραμ./χλμ.
2.0i 16V SXΕυρωπαϊκό 3197 γραμ./χλμ.
2.0i 16V VTRΕυρωπαϊκό 3197 γραμ./χλμ.
2.2 HDiΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.36 γραμ./χλμ.0.05 γραμ./χλμ.
2.2 HDi SEΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
2.2 HDi SXΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.4 γραμ./χλμ.0.11 γραμ./χλμ.
2.2 HDi VTRΕυρωπαϊκό 3167 γραμ./χλμ.0.47 γραμ./χλμ.0.47 γραμ./χλμ.
3.0i V6Ευρωπαϊκό 4241 γραμ./χλμ.
3.0i V6 SEΕυρωπαϊκό 3241 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: