Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Citroen C5

C5 Tourer

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134829χλστ1860χλστ1471χλστ2815χλστ1549χλγ
20124829χλστ1860χλστ1471χλστ2815χλστ1549χλγ
20114829χλστ1860χλστ1471χλστ2815χλστ1549χλγ
20104829χλστ1860χλστ1471χλστ2815χλστ1549χλγ
20094829χλστ1860χλστ1471χλστ2815χλστ1549χλγ
20084829χλστ1860χλστ1471χλστ2815χλστ1549χλγ

C5 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134779χλστ1853χλστ1456χλστ2815χλστ1510χλγ
20124779χλστ1853χλστ1456χλστ2815χλστ1510χλγ
20114779χλστ1853χλστ1456χλστ2815χλστ1510χλγ
20104779χλστ1853χλστ1456χλστ2815χλστ1510χλγ
20094779χλστ1853χλστ1456χλστ2815χλστ1510χλγ
20084779χλστ1853χλστ1456χλστ2815χλστ1510χλγ

C5 Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20074839χλστ1780χλστ1511χλστ2750χλστ1416χλγ

κατά 83 χλστ μακρύτερο, κατά 10 χλστ φαρδύτερο, κατά 5 χλστ χαμηλότερο, κατά 45 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20064839χλστ1780χλστ1511χλστ2750χλστ1416χλγ
20054839χλστ1780χλστ1511χλστ2750χλστ1416χλγ
20044839χλστ1780χλστ1511χλστ2750χλστ1416χλγ
20034756χλστ1770χλστ1516χλστ2750χλστ1371χλγ
20024756χλστ1770χλστ1516χλστ2750χλστ1371χλγ
20014756χλστ1770χλστ1516χλστ2750χλστ1371χλγ

C5 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20074745χλστ1780χλστ1476χλστ2750χλστ1377χλγ

κατά 127 χλστ μακρύτερο, κατά 10 χλστ φαρδύτερο, κατά 87 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20064745χλστ1780χλστ1476χλστ2750χλστ1377χλγ
20054745χλστ1780χλστ1476χλστ2750χλστ1377χλγ
20044745χλστ1780χλστ1476χλστ2750χλστ1377χλγ
20034618χλστ1770χλστ1476χλστ2750χλστ1290χλγ
20024618χλστ1770χλστ1476χλστ2750χλστ1290χλγ
20014618χλστ1770χλστ1476χλστ2750χλστ1290χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: