Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για BMW X5

X5 Crossover (SUV)

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2007 έως σήμερα

3.0 xDrive30i SEΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
3.0d M SportΕυρωπαϊκό 4214 γραμ./χλμ.0.001
3.0d SEΕυρωπαϊκό 4214 γραμ./χλμ.0.001
3.0D xDrive30d SEΕυρωπαϊκό 4217 γραμ./χλμ.0.001
3.0D xDrive35d SEΕυρωπαϊκό 4220 γραμ./χλμ.0.001
3.0i xDrive M SportΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
3.0i xDrive SEΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
3.0sd M SportΕυρωπαϊκό 4216 γραμ./χλμ.0.001
3.0sd SEΕυρωπαϊκό 4216 γραμ./χλμ.0.001
3.0si M SportΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
3.0si SEΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
30d xDrive M SportΕυρωπαϊκό 4217 γραμ./χλμ.0.001
30d xDrive SEΕυρωπαϊκό 4217 γραμ./χλμ.0.001
35d xDrive M SportΕυρωπαϊκό 4220 γραμ./χλμ.0.001
35d xDrive SEΕυρωπαϊκό 4220 γραμ./χλμ.0.001
4.4 xDrive X5MΕυρωπαϊκό 5325 γραμ./χλμ.
4.8 xDrive48i SEΕυρωπαϊκό 4289 γραμ./χλμ.
4.8i M SportΕυρωπαϊκό 4286 γραμ./χλμ.
4.8i SEΕυρωπαϊκό 4286 γραμ./χλμ.
4.8i xDrive M SportΕυρωπαϊκό 4289 γραμ./χλμ.
4.8i xDrive SEΕυρωπαϊκό 4289 γραμ./χλμ.
xDrive M50d M PerfomanceΕυρωπαϊκό 5199 γραμ./χλμ.
xDrive30d BluePerform SEΕυρωπαϊκό 6198 γραμ./χλμ.
xDrive30d BluePerformance SEΕυρωπαϊκό 6198 γραμ./χλμ.
xDrive30d M SportΕυρωπαϊκό 4217 γραμ./χλμ.
xDrive30d SEΕυρωπαϊκό 4217 γραμ./χλμ.
xDrive30i M SportΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
xDrive30i SEΕυρωπαϊκό 4244 γραμ./χλμ.
xDrive35d 10-Year EditionΕυρωπαϊκό 4220 γραμ./χλμ.0.001
xDrive35d M SportΕυρωπαϊκό 4220 γραμ./χλμ.
xDrive35d SEΕυρωπαϊκό 4220 γραμ./χλμ.
xDrive40d M SportΕυρωπαϊκό 5198 γραμ./χλμ.
xDrive40d SEΕυρωπαϊκό 5198 γραμ./χλμ.
xDrive48i M SportΕυρωπαϊκό 4289 γραμ./χλμ.
xDrive48i SEΕυρωπαϊκό 4289 γραμ./χλμ.
xDrive50i M SportΕυρωπαϊκό 5292 γραμ./χλμ.
xDrive50i SEΕυρωπαϊκό 5292 γραμ./χλμ.

2000 - 2006

3.0dΕυρωπαϊκό 3233 γραμ./χλμ.0.69 γραμ./χλμ.0.153 γραμ./χλμ.0.066
3.0d Le Mans Blue Sport EditionΕυρωπαϊκό 3229 γραμ./χλμ.0.671 γραμ./χλμ.0.157 γραμ./χλμ.0.055
3.0d SEΕυρωπαϊκό 3233 γραμ./χλμ.0.69 γραμ./χλμ.0.153 γραμ./χλμ.0.066
3.0d SE EditionΕυρωπαϊκό 3229 γραμ./χλμ.0.671 γραμ./χλμ.0.157 γραμ./χλμ.0.055
3.0d SE SportΕυρωπαϊκό 3229 γραμ./χλμ.0.671 γραμ./χλμ.0.157 γραμ./χλμ.0.055
3.0d SportΕυρωπαϊκό 3233 γραμ./χλμ.0.69 γραμ./χλμ.0.153 γραμ./χλμ.0.066
3.0d Sport EditionΕυρωπαϊκό 3229 γραμ./χλμ.0.671 γραμ./χλμ.0.157 γραμ./χλμ.0.055
3.0iΕυρωπαϊκό 3305 γραμ./χλμ.0.535 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
3.0i SEΕυρωπαϊκό 3305 γραμ./χλμ.0.535 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
3.0i SE EditionΕυρωπαϊκό 4307 γραμ./χλμ.0.895 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
3.0i SE SportΕυρωπαϊκό 4307 γραμ./χλμ.0.895 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
3.0i SportΕυρωπαϊκό 3305 γραμ./χλμ.0.535 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
3.0i Sport EditionΕυρωπαϊκό 4307 γραμ./χλμ.0.895 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
4.4i V8Ευρωπαϊκό 3335 γραμ./χλμ.0.806 γραμ./χλμ.0.127 γραμ./χλμ.
4.4i V8 SEΕυρωπαϊκό 3335 γραμ./χλμ.0.806 γραμ./χλμ.0.127 γραμ./χλμ.
4.4i V8 SE EditionΕυρωπαϊκό 4317 γραμ./χλμ.0.838 γραμ./χλμ.0.092 γραμ./χλμ.
4.4i V8 SE SportΕυρωπαϊκό 4317 γραμ./χλμ.0.838 γραμ./χλμ.0.092 γραμ./χλμ.
4.4i V8 SportΕυρωπαϊκό 3335 γραμ./χλμ.0.806 γραμ./χλμ.0.127 γραμ./χλμ.
4.4i V8 Sport EditionΕυρωπαϊκό 4317 γραμ./χλμ.0.838 γραμ./χλμ.0.092 γραμ./χλμ.
4.6iS Carbon Black EditionΕυρωπαϊκό 3356 γραμ./χλμ.1.231 γραμ./χλμ.0.169 γραμ./χλμ.
4.6iS V8Ευρωπαϊκό 3356 γραμ./χλμ.1.231 γραμ./χλμ.0.169 γραμ./χλμ.
4.8isΕυρωπαϊκό 4324 γραμ./χλμ.0.702 γραμ./χλμ.0.088 γραμ./χλμ.
4.8is EditionΕυρωπαϊκό 4324 γραμ./χλμ.0.702 γραμ./χλμ.0.088 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: