Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Aston Martin Cygnet.

Κωδικός μηχανής
1.3 (1NRFE)
Έτος παραγωγής
2011-2014
Μπροστά

Μήκος: 116.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 51.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 98.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 42.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
1.3 (1NR-FE)
Έτος παραγωγής
2011-2014
Μπροστά

Μήκος: 116.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 51.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 16.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 98.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 42.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Άλλοι κινητήρες 1.3
Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Μπροστά Πίσω
1.3 (1NRFE) 2011-2014

Μήκος: 116.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 51.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 98.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 42.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

1.3 (1NR-FE) 2011-2014

Μήκος: 116.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 51.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 16.6 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 98.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 42.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Άλλα μοντέλα Aston Martin