Χρώμα του αντιπηκτικού του Aston Martin. Ποσότητα του αντιπηκτικού