Τύπος λαμπών στα οπίσθια φώτα ομίχλης του Chevrolet.