Διαστάσεις του Toyota Hilux

Hilux Single Cab VIII (Φέισλιφτ 2017) | 2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Single Cab VIII (Φέισλιφτ 2017) 2017

1795 χιλ. 3085 χιλ. 1795 χλγ.

Hilux Extra Cab VIII (Φέισλιφτ 2017) | 2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Extra Cab VIII (Φέισλιφτ 2017) 2017

1810 χιλ. 3085 χιλ. 1895-2045 χλγ.

Hilux Double Cab VIII (Φέισλιφτ 2017) | 2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Double Cab VIII (Φέισλιφτ 2017) 2017

5330 χιλ. 1855 χιλ. 1815 χιλ. 3085 χιλ. 1955-2050 χλγ.

Hilux Single Cab VIII | 2015-2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Single Cab VIII 2015-2017

5335 χιλ. 1800 χιλ. 1795 χιλ. 3085 χιλ. 1800-1850 χλγ.

Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Extra Cab VIII 2015-2017

5335 χιλ. 1855 χιλ. 1810 χιλ. 3085 χιλ. 1915-1965 χλγ.

Hilux Double Cab VIII | 2015-2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Double Cab VIII 2015-2017

5335 χιλ. 1855 χιλ. 1815 χιλ. 3085 χιλ. 2095-2155 χλγ.

Hilux Single Cab VII (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Single Cab VII (Φέισλιφτ 2011) 2011-201

5260 χιλ. 1760 χιλ. 1795 χιλ. 3085 χιλ.

Hilux Extra Cab VII (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Extra Cab VII (Φέισλιφτ 2011) 2011-201

5260 χιλ. 1760 χιλ. 1835 χιλ. 3085 χιλ.

Hilux Double Cab VII (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Double Cab VII (Φέισλιφτ 2011) 2011-201

5260 χιλ. 1835 χιλ. 1850 χιλ. 3085 χιλ.

Hilux Pick Up | 1991-2008

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Hilux Pick Up 1991-2008

4435 χιλ. 1690 χιλ. 1750 χιλ. 2650 χιλ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!