Διαστάσεις του Porsche 911

911 RSR (991) | 2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
911 RSR (991) 2016

4557 χιλ. 2042-2048 χιλ. 2516 χιλ. 1243 χλγ.

911 Speedster | 2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Speedster 2019

4562 χιλ. 1852 χιλ. 1250 χιλ. 2457 χιλ. 1465 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (992) | 2020

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (992) 2020

4535 χιλ. 1900 χιλ. 1301 χιλ. 2450 χιλ. 1710 χλγ.

911 (992) | 2020

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (992) 2020

4535 χιλ. 1900 χιλ. 1303 χιλ. 2450 χιλ. 1640 χλγ.

911 GT (991 II) | 2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 GT (991 II) 2017

4549 χιλ. 1880 χιλ. 1297 χιλ. 2453 χιλ. 1470 χλγ.

911 Τάργκα (991 II) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Τάργκα (991 II) 2015-2018

4499 χιλ. 1852 χιλ. 1293 χιλ. 2450 χιλ. 1580 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (991 II) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (991 II) 2015-2018

4507 χιλ. 1880 χιλ. 1294 χιλ. 2450 χιλ. 1665 χλγ.

911 (991 II) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (991 II) 2015-2018

4499 χιλ. 1852 χιλ. 1298 χιλ. 2450 χιλ. 1510 χλγ.

911 Τάργκα (991) | 2014-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Τάργκα (991) 2014-201

4491 χιλ. 1852 χιλ. 1289 χιλ. 2450 χιλ. 1575 χλγ.

911 GT (991) | 2013-2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 GT (991) 2013-2017

4545 χιλ. 1852 χιλ. 1269 χιλ. 2457 χιλ. 1430 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (991) | 2011-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (991) 2011-2016

4491 χιλ. 1808 χιλ. 1292 χιλ. 2450 χιλ. 1505 χλγ.

911 (991) | 2011-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (991) 2011-2016

4491 χιλ. 1808 χιλ. 1295 χιλ. 2450 χιλ. 1435 χλγ.

911 Τάργκα (997, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2013

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Τάργκα (997, Φέισλιφτ 2008) 2008-2013

4435 χιλ. 1852 χιλ. 1300 χιλ. 2350 χιλ. 1570 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (997, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2012

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (997, Φέισλιφτ 2008) 2008-2012

4435 χιλ. 1852 χιλ. 1310 χιλ. 2350 χιλ. 1555 χλγ.

911 GT (997, Φέισλιφτ 2008) | 2009-2012

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 GT (997, Φέισλιφτ 2008) 2009-2012

4460 χιλ. 1808 χιλ. 1280 χιλ. 2355 χιλ. 1395 χλγ.

911 (997, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2012

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (997, Φέισλιφτ 2008) 2008-2012

4435 χιλ. 1808 χιλ. 1300 χιλ. 2350 χιλ. 1510 χλγ.

911 Τάργκα (997) | 2006-2008

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Τάργκα (997) 2006-2008

4427 χιλ. 1852 χιλ. 1300 χιλ. 2350 χιλ. 1575 χλγ.

911 GT (997) | 2006-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 GT (997) 2006-2009

4445 χιλ. 1808 χιλ. 1280 χιλ. 2355 χιλ. 1395 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (997) | 2005-2008

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (997) 2005-2008

4427 χιλ. 1852 χιλ. 1300 χιλ. 2350 χιλ. 1600 χλγ.

911 (997) | 2004-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (997) 2004-2009

4427 χιλ. 1808 χιλ. 1300 χιλ. 2350 χιλ. 1420 χλγ.

911 Τάργκα (996, Φέισλιφτ 2001) | 2002-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Τάργκα (996, Φέισλιφτ 2001) 2002-200

4430 χιλ. 1770 χιλ. 1305 χιλ. 2350 χιλ. 1440 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (996, Φέισλιφτ 2001) | 2000-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (996, Φέισλιφτ 2001) 2000-200

4465 χιλ. 1830 χιλ. 1295 χιλ. 2350 χιλ.

911 GT (996, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2006

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 GT (996, Φέισλιφτ 2001) 2001-2006

4450 χιλ. 1830 χιλ. 1275 χιλ. 2355 χιλ. 1420 χλγ.

911 (996, Φέισλιφτ 2001) | 2000-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (996, Φέισλιφτ 2001) 2000-200

4465 χιλ. 1830 χιλ. 1295 χιλ. 2350 χιλ. 1540 χλγ.

911 GT (996) | 1999-2001

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 GT (996) 1999-2001

4430 χιλ. 1765 χιλ. 1270 χιλ. 2350 χιλ. 1350 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (996) | 1998-2001

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (996) 1998-2001

4430 χιλ. 1765 χιλ. 1305 χιλ. 2350 χιλ. 1395 χλγ.

911 (996) | 1997-2001

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (996) 1997-2001

4430 χιλ. 1765 χιλ. 1305 χιλ. 2350 χιλ. 1320 χλγ.

911 Τάργκα (993) | 1995-1997

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Τάργκα (993) 1995-1997

4245 χιλ. 1735 χιλ. 1300 χιλ. 2275 χιλ. 1400 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (993) | 1994-1997

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (993) 1994-1997

4245 χιλ. 1735 χιλ. 1300 χιλ. 2272 χιλ.

911 (993) | 1994-1998

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (993) 1994-1998

4260 χιλ. 1735 χιλ. 1315 χιλ. 2272 χιλ. 1390 χλγ.

911 | 1964-1990

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
911 1964-1990

4163 χιλ. 1610 χιλ. 1320 χιλ. 2211 χιλ. 1080 χλγ.

911 Κονβέρτιμπλ (964) | 1989-1994

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 Κονβέρτιμπλ (964) 1989-1994

4250 χιλ. 1650 χιλ. 1310 χιλ. 2270 χιλ.

911 (964) | 1989-1993

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 911 (964) 1989-1993

4250 χιλ. 1652 χιλ. 1310 χιλ. 2270 χιλ. 1450 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!