Διαστάσεις του Nissan Frontier

Frontier II King Cab (D40, Φέισλιφτ 2009) | 2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier II King Cab (D40, Φέισλιφτ 2009) 2009

5220 χιλ. 1850 χιλ. 1770 χιλ. 3200 χιλ. 1955 χλγ.

Frontier II Crew Cab Long (D40, Φέισλιφτ 2009) | 2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier II Crew Cab Long (D40, Φέισλιφτ 2009) 2009

5572 χιλ. 1850 χιλ. 1770 χιλ. 3553 χιλ. 1936 χλγ.

Frontier II Crew Cab (D40, Φέισλιφτ 2009) | 2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier II Crew Cab (D40, Φέισλιφτ 2009) 2009

5220 χιλ. 1850 χιλ. 1770 χιλ. 3200 χιλ. 1914 χλγ.

Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier II King Cab (D40) 2005-2009

5220 χιλ. 1850 χιλ. 1879 χιλ. 3200 χιλ.

Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier II Crew Cab Long (D40) 2007-2009

5572 χιλ. 1850 χιλ. 1880 χιλ. 3554 χιλ. 1959 χλγ.

Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier II Crew Cab (D40) 2005-2009

5220 χιλ. 1850 χιλ. 1879 χιλ. 3200 χιλ.

Frontier I Regular Cab (D22, Φέισλιφτ 2000) | 2000-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier I Regular Cab (D22, Φέισλιφτ 2000) 2000-2004

4699 χιλ. 1720 χιλ. 1613 χιλ. 2648 χιλ.

Frontier I King Cab Long (D22, Φέισλιφτ 2000) | 2002-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier I King Cab Long (D22, Φέισλιφτ 2000) 2002-2004

5153 χιλ. 1808 χιλ. 1687 χιλ. 2950 χιλ.

Frontier I King Cab (D22, Φέισλιφτ 2000) | 2000-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier I King Cab (D22, Φέισλιφτ 2000) 2000-2004

4999 χιλ. 1664-1808 χιλ. 1694 χιλ. 2950 χιλ.

Frontier I Crew Cab Long (D22, Φέισλιφτ 2000) | 2002-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier I Crew Cab Long (D22, Φέισλιφτ 2000) 2002-2004

5532 χιλ. 1808 χιλ. 1687 χιλ. 3330 χιλ.

Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier I Regular Cab (D22) 1998-2000

4681 χιλ. 1826 χιλ. 1679 χιλ. 2649 χιλ.

Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Frontier I King Cab (D22) 1998-2000

4981 χιλ. 1689 χιλ. 1590 χιλ. 2649 χιλ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!