Διαστάσεις του BMW 6 Series

6 Series Gran Turismo (G32) | 2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Gran Turismo (G32) 2017

5091 χιλ. 1902 χιλ. 1540 χιλ. 3070 χιλ. 1935 χλγ.

6 Series Κουπέ (F13 LCI, Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Κουπέ (F13 LCI, Φέισλιφτ 2015) 2015-2018

4894 χιλ. 1894 χιλ. 1369 χιλ. 2855 χιλ. 1795 χλγ.

6 Series Κονβέρτιμπλ (F12 LCI, Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Κονβέρτιμπλ (F12 LCI, Φέισλιφτ 2015) 2015-2018

4894 χιλ. 1894 χιλ. 1365 χιλ. 2855 χιλ. 1890 χλγ.

6 Series Gran Κουπέ (F06 LCI, Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Gran Κουπέ (F06 LCI, Φέισλιφτ 2015) 2015-2018

5007 χιλ. 1894 χιλ. 1392 χιλ. 2968 χιλ. 1865 χλγ.

6 Series Gran Κουπέ (F06) | 2012-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Gran Κουπέ (F06) 2012-201

5007 χιλ. 1894 χιλ. 1392 χιλ. 2968 χιλ. 1940 χλγ.

6 Series Κουπέ (F13) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Κουπέ (F13) 2011-201

4894 χιλ. 1894 χιλ. 1369 χιλ. 2855 χιλ. 1845 χλγ.

6 Series Κονβέρτιμπλ (F12) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Κονβέρτιμπλ (F12) 2011-201

4894 χιλ. 1894 χιλ. 1365 χιλ. 2855 χιλ. 1985 χλγ.

6 Series Κονβέρτιμπλ (E64, Φέισλιφτ 2007) | 2007-2010

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Κονβέρτιμπλ (E64, Φέισλιφτ 2007) 2007-2010

4820 χιλ. 1855 χιλ. 1374 χιλ. 2780 χιλ. 1740 χλγ.

6 Series (E63, Φέισλιφτ 2007) | 2007-2010

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series (E63, Φέισλιφτ 2007) 2007-2010

4820 χιλ. 1855 χιλ. 1374 χιλ. 2780 χιλ. 1530 χλγ.

6 Series Κονβέρτιμπλ (E64) | 2003-2007

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series Κονβέρτιμπλ (E64) 2003-2007

4820 χιλ. 1855 χιλ. 1373 χιλ. 2780 χιλ. 1815 χλγ.

6 Series (E63) | 2003-2007

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series (E63) 2003-2007

4820 χιλ. 1855 χιλ. 1373 χιλ. 2780 χιλ. 1690 χλγ.

6 Series (E24, Φέισλιφτ 1987) | 1987-1989

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series (E24, Φέισλιφτ 1987) 1987-1989

4815 χιλ. 1725 χιλ. 1355 χιλ. 2625 χιλ. 1515 χλγ.

6 Series (E24, Φέισλιφτ 1982) | 1982-1987

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series (E24, Φέισλιφτ 1982) 1982-1987

4755 χιλ. 1725 χιλ. 1365 χιλ. 2625 χιλ. 1430 χλγ.

6 Series (E24) | 1976-1982

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 6 Series (E24) 1976-1982

4755 χιλ. 1725 χιλ. 1365 χιλ. 2626 χιλ. 1470 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!