Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai Trajet

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.8 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν CIEL (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2005Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.8 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν CIEL (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2004Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.8 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν CIEL (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2003Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.8 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν CIEL (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2002Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.8 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν CIEL (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2001Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (139ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.8 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD GSi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν CIEL (Πεντάπορτο μοντέλο)10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.0 CRTD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.01 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2000Trajet Μίνι βαν 2.7 V6 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.18 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: