Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Citroen Evasion

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2001Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2001Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2000Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
1999Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv Turbo C.T. Ligne Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i 16V Exclusive (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0i 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 1.9 TD Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0 HDI 16V Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Seduction (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
1998Evasion Mpv 2.0 HDI Ligne Prestige (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv Turbo C.T. VSX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv Turbo C.T. SX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv 2.0i X (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv 1.9 Turbo D X (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1997Evasion Mpv 1.9 Turbo D SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv Turbo C.T. VSX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv Turbo C.T. SX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv 2.0i X (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv 1.9 Turbo D X (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1996Evasion Mpv 1.9 Turbo D SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv Turbo C.T. VSX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv Turbo C.T. SX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv 2.0i X (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv 1.9 Turbo D X (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1995Evasion Mpv 1.9 Turbo D SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv 1.8i (Πεντάπορτο μοντέλο)11.24 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv Turbo C.T. VSX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv Turbo C.T. SX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv 2.0i X (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv 1.9 Turbo D X (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1994Evasion Mpv 1.9 Turbo D SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: