Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Citroen C2

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Design (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i VT (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VT (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi LX (Τρίπορτο μοντέλο)4.26 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i L (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi L (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Airplay + (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.34 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi SX (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Ministry of Sound Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive4.35 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V Rhythm Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (05/08-) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v by LOEB (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i 16v Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) Sensodrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.1i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V VTR Stop & Start SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V Ministry of Sound VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (08) (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 VTS 1.4i VTS (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008C2 VTS 1.6i 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008C2 VTS 1.6i 16V (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008C2 VTS 1.4 HDi VTS (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 VTS 1.6 HDi 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2008C2 VTS 1.6i HDi 16V (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Design (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i VT (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VT (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi LX (Τρίπορτο μοντέλο)4.26 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i L (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi L (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Airplay + (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.34 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi SX (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Ministry of Sound Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive4.35 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V Rhythm Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (05/08-) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v by LOEB (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i 16v Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) Sensodrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.1i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V VTR Stop & Start SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V Ministry of Sound VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (08) (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 VTS 1.4i VTS (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007C2 VTS 1.6i 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2007C2 VTS 1.6i 16V (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2007C2 VTS 1.4 HDi VTS (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 VTS 1.6 HDi 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2007C2 VTS 1.6i HDi 16V (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Design (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i VT (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VT (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi LX (Τρίπορτο μοντέλο)4.26 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i L (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi L (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Airplay + (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.34 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi SX (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Ministry of Sound Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive4.35 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V Rhythm Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (05/08-) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v by LOEB (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i 16v Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) Sensodrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.1i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V VTR Stop & Start SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V Ministry of Sound VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (08) (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 VTS 1.4i VTS (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006C2 VTS 1.6i 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2006C2 VTS 1.6i 16V (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2006C2 VTS 1.4 HDi VTS (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 VTS 1.6 HDi 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2006C2 VTS 1.6i HDi 16V (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Design (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i VT (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VT (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi LX (Τρίπορτο μοντέλο)4.26 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i L (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi L (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Airplay + (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.34 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi SX (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Ministry of Sound Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive4.35 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V Rhythm Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (05/08-) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v by LOEB (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i 16v Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) Sensodrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.1i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V VTR Stop & Start SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V Ministry of Sound VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (08) (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 VTS 1.4i VTS (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005C2 VTS 1.6i 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2005C2 VTS 1.6i 16V (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2005C2 VTS 1.4 HDi VTS (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 VTS 1.6 HDi 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2005C2 VTS 1.6i HDi 16V (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Design (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i VT (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VT (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi LX (Τρίπορτο μοντέλο)4.26 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i L (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi L (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Airplay + (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.34 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi SX (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Ministry of Sound Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive4.35 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V Rhythm Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (05/08-) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v by LOEB (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i 16v Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) Sensodrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.1i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V VTR Stop & Start SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V Ministry of Sound VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (08) (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 VTS 1.4i VTS (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004C2 VTS 1.6i 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2004C2 VTS 1.6i 16V (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2004C2 VTS 1.4 HDi VTS (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 VTS 1.6 HDi 16V VTS (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2004C2 VTS 1.6i HDi 16V (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (08) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Vibe (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Design (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Design (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i VT (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VT (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi LX (Τρίπορτο μοντέλο)4.26 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i L (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi L (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Airplay + (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Cool (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i SX (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.34 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi SX (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Ministry of Sound Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Furio (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive4.35 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V Rhythm Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (05/08-) (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi Rhythm (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (08) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i Cachet (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v by LOEB (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i 16v Stop & Start (Τρίπορτο μοντέλο) Sensodrive5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (08) (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16v Code (Τρίπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.1i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i 16V VTR Stop & Start SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4i VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.59 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V Ministry of Sound VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (08) (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR (Τρίπορτο μοντέλο) SensoDrive6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.6i 16V VTR SensoDrive (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 Χατσμπάκ 1.4 HDi VTR (Τρίπορτο μοντέλο) (AC)4.43 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ3.09 λ/100 χλμ
2003C2 GT 1.6i 16V (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: