Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Alfa Romeo 146

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2000146 Σεντάν 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2000146 Σεντάν 1.6 L (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2000146 Σεντάν 1.6 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2000146 Σεντάν 1.7 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
2000146 Σεντάν 1.8 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000146 Σεντάν 1.6 Junior (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000146 Σεντάν 2.0 ti (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 1.6 L (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 1.6 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 1.7 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 1.8 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 1.6 Junior (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1999146 Σεντάν 2.0 ti (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 1.6 L (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 1.6 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 1.7 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 1.8 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 1.6 Junior (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1998146 Σεντάν 2.0 ti (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 1.6 L (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 1.6 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 1.7 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 1.8 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 1.6 Junior (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1997146 Σεντάν 2.0 ti (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 1.6 L (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 1.6 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 1.7 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 1.8 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 1.6 Junior (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1996146 Σεντάν 2.0 ti (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 1.6 L (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 1.6 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 1.7 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 1.8 TS 16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 1.6 Junior (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1995146 Σεντάν 2.0 ti (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: