Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους οδοντωτό ιμάντα έχει το Renault Kangoo.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΑριθμός δοντιώνΠλάτοςΕλάχ. αντοχή δεσμώνΠροφίλ
1.5K9K704201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
200412327 χλστ9.525 N/mmHTDA
200312327 χλστ
200212327 χλστ
K9K800201312327 χλστ
201212327 χλστ9.525 N/mmHTDA
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
K9K700201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
200212327 χλστ
K9K702201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
200212327 χλστ
K9K802201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
K9K804201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
K9K812201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
K9K816201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
K9K806201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K808201312327 χλστ
201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K.7.18201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
K9K.8.00201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
K9K.8.00(70)201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K.8.02201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K.8.04201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K.8.06/F201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K.8.08/F201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
K9K.8.08201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
K9K.8.08/F(90)201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
K9K.8.16201212327 χλστ
201112327 χλστ
201012327 χλστ
K9K.7.16201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
K9K.7.14201112327 χλστ
201012327 χλστ
200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
K9K.7.10200912327 χλστ
200812327 χλστ
200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
K9K710200712327 χλστ
200612327 χλστ
200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
200212327 χλστ
K9K.7.00200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
200212327 χλστ
K9K.7.04200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
200212327 χλστ
K9K.7.02200512327 χλστ
200412327 χλστ
200312327 χλστ
1.6K4M830201313227 χλστ
201213227 χλστ
201113227 χλστ
201013227 χλστ
200913227 χλστ
200813227 χλστ
200713227 χλστ
K4M831201313227 χλστ
201213227 χλστ
201113227 χλστ
201013227 χλστ
200913227 χλστ
200813227 χλστ
200713227 χλστ
K4M.7.08201313227.0 χλστ
201213227.0 χλστ
201113227.0 χλστ
201013227.0 χλστ
200913227.0 χλστ
200813227.0 χλστ
K4M.8.30201313227 χλστ
201213227 χλστ
201113227 χλστ
201013227 χλστ
200913227 χλστ
200813227 χλστ
K4M.8.31201313227.0 χλστ
201213227.0 χλστ
201113227.0 χλστ
201013227.0 χλστ
200913227.0 χλστ
200813227.0 χλστ
K4M.8.34201313227.0 χλστ
201213227.0 χλστ
201113227.0 χλστ
201013227.0 χλστ
200913227.0 χλστ
200813227.0 χλστ
K7M75020139617 χλστ
20129617 χλστ
20119617 χλστ
20109617 χλστ
20099617 χλστ
20089617 χλστ
K7M.7.5020119617 χλστ
20109617 χλστ
20099617 χλστ
20089617 χλστ
K7M.7.50(90)20119617 χλστ
20109617 χλστ
20099617 χλστ
20089617 χλστ
K4M.7.50200913227 χλστ
200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
K4M.7.52200913227 χλστ
200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
K4M.7.53200913227 χλστ
200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
K7M.7.4620099617 χλστ
20089617 χλστ
20079617 χλστ
20069617 χλστ
20059617 χλστ
20049617 χλστ
20039617 χλστ
K4M752200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ9.525 N/mmHTDA
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ9.525 N/mmHTDA
200113227 χλστ
K4M708200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
K4M730200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
K4M732200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
K4M750200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
K4M753200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
K4M754200813227 χλστ
200713227 χλστ
200613227 χλστ
200513227 χλστ
200413227 χλστ
200313227 χλστ
200213227 χλστ
200113227 χλστ
1.1D4F.7.1220099523,4 χλστ
20089523,4 χλστ
20079523,4 χλστ
20069523,4 χλστ
20059523,4 χλστ
20049523,4 χλστ
20039523,4 χλστ
20029523,4 χλστ
D4F.7.1420099523,4 χλστ
20089523,4 χλστ
20079523,4 χλστ
20069523,4 χλστ
20059523,4 χλστ
20049523,4 χλστ
20039523,4 χλστ
20029523,4 χλστ
D7F72220088717 χλστ9.525 N/mmHTD
D7F74420088717 χλστ9.525 N/mmHTD
D7F74620088717 χλστ9.525 N/mmHTD
D4F71420089523.4 χλστ9.525 N/mmHTDA
20079523.4 χλστ
20069523.4 χλστ
20059523.4 χλστ
20049523.4 χλστ
20039523.4 χλστ
20029523.4 χλστ
20019523.4 χλστ
D4F71220089523.4 χλστ
20079523.4 χλστ
20069523.4 χλστ
20059523.4 χλστ
20049523.4 χλστ
20039523.4 χλστ
20029523.4 χλστ
20019523.4 χλστ
D4F73020089523.4 χλστ
20079523.4 χλστ
20069523.4 χλστ
20059523.4 χλστ
20049523.4 χλστ
20039523.4 χλστ
20029523.4 χλστ
20019523.4 χλστ
D4F71620079523.4 χλστ
20069523.4 χλστ
20059523.4 χλστ
20049523.4 χλστ
20039523.4 χλστ
20029523.4 χλστ
20019523.4 χλστ
D7F.7.1020058717 χλστ
20048717 χλστ
20038717 χλστ
20028717 χλστ
20018717 χλστ
20008717 χλστ
19998717 χλστ
19988717 χλστ
D7F.7.2020058717 χλστ
20048717 χλστ
20038717 χλστ
20028717 χλστ
20018717 χλστ
20008717 χλστ
19998717 χλστ
19988717 χλστ
D7F.7.2220058717 χλστ
20048717 χλστ
20038717 χλστ
20028717 χλστ
20018717 χλστ
20008717 χλστ
19998717 χλστ
19988717 χλστ
D7F.7.2620058717 χλστ
20048717 χλστ
20038717 χλστ
20028717 χλστ
20018717 χλστ
20008717 χλστ
19998717 χλστ
19988717 χλστ
D7F.7.4420058717 χλστ
20048717 χλστ
20038717 χλστ
20028717 χλστ
20018717 χλστ
20008717 χλστ
19998717 χλστ
19988717 χλστ
D7F.7.4620058717 χλστ
20048717 χλστ
20038717 χλστ
20028717 χλστ
20018717 χλστ
20008717 χλστ
19998717 χλστ
19988717 χλστ
1.9F9Q790200515326 χλστ
200415326 χλστ9.525 N/mmHTDA
200315326 χλστ
200215326 χλστ
200115326 χλστ
F9Q782200515326 χλστ
200415326 χλστ
200315326 χλστ
200215326 χλστ
200115326 χλστ
200015326 χλστ
199915326 χλστ
F9Q.7.90200515326 χλστ
200415326 χλστ
200315326 χλστ
200215326 χλστ
200115326 χλστ
200015326 χλστ
F8Q632200415125 χλστ9.525 N/mmHTDA
200115125.4 χλστ
200015125.4 χλστ
199915125.4 χλστ
199815125.4 χλστ
F9Q780200415326 χλστ9.525 N/mmHTDA
200315326 χλστ
200215326 χλστ
200115326 χλστ
200015326 χλστ
199915326 χλστ
F8Q.6.30200315125,4 χλστ
200215125,4 χλστ
200115125,4 χλστ
200015125,4 χλστ
199915125,4 χλστ
199815125,4 χλστ
F8Q.6.32200315125,4 χλστ
200215125,4 χλστ
200115125,4 χλστ
200015125,4 χλστ
199915125,4 χλστ
199815125,4 χλστ
F8Q.6.62200315125,4 χλστ
200215125,4 χλστ
200115125,4 χλστ
200015125,4 χλστ
199915125,4 χλστ
199815125,4 χλστ
F9Q.7.80200315326 χλστ
200215326 χλστ
200115326 χλστ
200015326 χλστ
F9Q.7.82200315326 χλστ
200215326 χλστ
200115326 χλστ
200015326 χλστ
F8Q630200115125.4 χλστ
200015125.4 χλστ
199915125.4 χλστ
199815125.4 χλστ
F8Q662200115125.4 χλστ
200015125.4 χλστ
199915125.4 χλστ
199815125.4 χλστ
1.4E7J.6.3420039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
E7J.6.3520039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
E7J.7.8020039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
K7J.7.0020039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
K7J.7.0120039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
E7J63420039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
E7J63520039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
E7J78020039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
K7J70020039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ
K7J70120039617 χλστ
20029617 χλστ
20019617 χλστ
20009617 χλστ
19999617 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: