Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Renault Vel Satis.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.5V4Y2005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

V4Y7012005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2.2G9T6002006

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

G9T7022006

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

G9T7032006

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

3.0P9X7012006

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

P9X7152006

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2.0F4R7622005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

F4R7632005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

F4R7642005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

F4R7652005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

F4R7662005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

F4R7672005

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 204,5 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: