Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Renault Trafic.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.5G9U6302013

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2012

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2011

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2010

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2009

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2008

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2007

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

G9U7302006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2005

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2004

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2003

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2.0M9R7822013

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2012

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2011

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2010

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2009

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2008

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2007

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

M9R7802010

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2009

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2008

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2007

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

F4R7202008

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2007

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2005

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2004

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2003

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2002

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2001

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

F4R7222008

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2007

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2005

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2004

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2003

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2002

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2001

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

F4R8202008

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2007

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2005

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2004

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2003

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2002

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2001

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

1.9F9Q7622006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2005

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2004

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2003

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2002

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2001

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος: 192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

F9Q7602006

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2005

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2004

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2003

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2002

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

2001

Μήκος: 342 χλστ

Πλάτος:192 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: