Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Opel Corsa.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.8Z18XE2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1.0A10XEP2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z10XEP2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Z10XE2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

X10XE2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1.2A12XER2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

A13DTC2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

A13DTR2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z13DT2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Z12XEP2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Z13DTH2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z13DTJ2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z13DTE2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z12XE2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

X12XE2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

C12NZ1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

X12SZ1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1.4A14XER2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

A14NEL2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z14XEP2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Z14XE2007

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2006

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

C14NZ2001

Μήκος: 329 χλστ

Πλάτος: 188 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

2000

Μήκος: 329 χλστ

Πλάτος: 188 χλστ

Ύψος: 17 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

X14XE2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

X14SZ1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

C14SE1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1.6A16LER2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z16LER2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z16LEL2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

X16XE2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

C16XE1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1.7A17DTS2013

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

A17DTR2011

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2006

Μήκος: 219 χλστ

Πλάτος: 266 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

Z17DTH2005

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Y17DT2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Y17DTL2003

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 331 χλστ

Πλάτος:162 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

17D(4EE1)2001

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

X17D(4EE1)2001

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1.515DT(T4EC1)2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

X15DT(T4EC1)2000

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1999

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1998

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1997

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

15D1996

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1995

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1994

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1993

Μήκος: 195 χλστ

Πλάτος: 340 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: