Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Opel Zafira.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.9Z19DT2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z19DTH2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1.6Z16XER2013

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2012

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z16XE12009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z16XEP2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

X16XEL2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1999

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z16YNG2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1.7A17DTJ2013

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2012

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z17DTJ2013

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2012

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

A17DTR2013

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2012

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1.8Z18XEP2013

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2012

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z18XER2013

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2012

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z18XE2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

X18XE12000

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1999

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2.0Z20LEH2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z20LER2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Y20DTH2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z20LET2005

Μήκος: 302 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

X20DTL2000

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1999

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2.2Z22SE2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Z22YH2011

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2010

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2009

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2008

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2007

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2006

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2005

Μήκος: 262 χλστ

Πλάτος: 232 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: