Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το BMW 1-Series.

BMW 116

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0N47D20C2013

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2012

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2011

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

N47D20A2012

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1.6N47D16A2013

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2012

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

BMW 118

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0N47D20A2013

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2012

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2008

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2007

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

N472013

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2012

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

N47D20C2013

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2012

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2011

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

M47N204D42007

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2006

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2005

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2004

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

BMW 120

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0N47D20A2013

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2012

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2008

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2007

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2006

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2005

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2004

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

N47D20B2013

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2012

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2008

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2007

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

N47D202013

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2012

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2008

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

N47D20C2013

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2012

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2011

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

M47N204D42007

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2006

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2005

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2004

Ύψος: 250 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

BMW 123

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0N47D20B2013

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2012

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2011

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2010

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2009

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2008

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

2007

Ύψος: 252 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

BMW 125

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0N47D20D2013

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2012

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

2011

Ύψος: 251

6 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 54

8 χλστ

BMW M1

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.5M88B351981

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

1980

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: