Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το BMW 8-Series.

BMW 840

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
4.4N/A1999

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1998

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1997

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

M62B441999

Ύψος: 299 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1998

Ύψος: 299 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1997

Ύψος: 299 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

M62B44TU1999

Ύψος: 299 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1998

Ύψος: 299 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1997

Ύψος: 299 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

4.0N/A1997

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1996

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1995

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1994

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1993

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

M60B401997

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1996

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1995

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1994

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1993

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

BMW 850

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
5.6N/A1996

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1995

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1994

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1993

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

M70B561996

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1995

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1994

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1993

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

5.0M70B501994

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1993

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1992

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1991

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1990

Ύψος: 204,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55,5 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 6 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

N/A1994

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

1993

Ύψος: 203 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 55 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: