Διαστάσεις του Mitsubishi Eclipse

Eclipse Spyder IV (4G, Φέισλιφτ 2009) | 2009-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse Spyder IV (4G, Φέισλιφτ 2009) 2009-2011

4582 χιλ. 1834 χιλ. 1382 χιλ. 2576 χιλ. 1595 χλγ.

Eclipse IV (4G, Φέισλιφτ 2009) | 2009-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse IV (4G, Φέισλιφτ 2009) 2009-2011

4582 χιλ. 1835 χιλ. 1359 χιλ. 2576 χιλ. 1608 χλγ.

Eclipse IV (4G) | 2005-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse IV (4G) 2005-2009

4565 χιλ. 1835 χιλ. 1358-1366 χιλ. 2575 χιλ. 1575 χλγ.

Eclipse Spyder III (3G, Φέισλιφτ 2003) | 2003-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse Spyder III (3G, Φέισλιφτ 2003) 2003-200

4490 χιλ. 1750 χιλ. 1340 χιλ. 2560 χιλ. 1540 χλγ.

Eclipse Spyder III (3G) | 1999-2002

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse Spyder III (3G) 1999-2002

4455 χιλ. 1750 χιλ. 1340 χιλ. 2560 χιλ. 1485 χλγ.

Eclipse III (3G) | 1999-2002

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse III (3G) 1999-2002

4455 χιλ. 1750 χιλ. 1310 χιλ. 2560 χιλ. 1415-1460 χλγ.

Eclipse II (2G) | 1995-1999

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse II (2G) 1995-1999

4375 χιλ. 1745 χιλ. 1295 χιλ. 2510 χιλ. 1305 χλγ.

Eclipse I (1G) | 1990-1992

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Eclipse I (1G) 1990-1992

4330 χιλ. 1690 χιλ. 1306 χιλ. 2470 χιλ. 1240 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!