Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Υγρό στο σύστημα πέδησης του Volkswagen Tiguan. Σωστός όγκος

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕίδος Υγρού φρένωνΧρήσηΠοσότητα υγρού φρένων
1.4BWK2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
CAVA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
CTHA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15 λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15 λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15 λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15 λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15 λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15 λ.
2.0CAWA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
CCZC2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη
CAWB2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CBAA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CBAB2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CBBA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CBBB2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CCTA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CCZA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CFFA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CFFB2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CFGB2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
CLJA2013DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2012DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2011DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2010DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2009DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.
2008DOT 4 ESPΥδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη1.15, λ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: