Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Volvo 244.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
2.1B21A1982

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1981

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1980

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

B21E1982

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1981

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1980

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2.3B230FX1982

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1981

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1980

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

B23A1982

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1981

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1980

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

B23E1982

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1981

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1980

Μήκος: 79.6 χλστ

Πλάτος: 64.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Μήκος: 61.7 χλστ

Πλάτος: 56.5 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: