Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Renault Twingo.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
1.6K4M8542014

Μήκος 1/2: 155 χλστ

Πλάτος: 66.3 χλστ

Πάχος: 18.3 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

2013

Μήκος 1/2: 155 χλστ

Πλάτος: 66.3 χλστ

Πάχος: 18.3 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

2012

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2011

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2010

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2009

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2008

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

K4M7542012

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2011

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2010

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2009

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2008

Μήκος: 156.4 χλστ

Πλάτος: 66.5 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

1.1D4F7722013

Μήκος: 116.1 χλστ

Πλάτος: 51.9 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

Μήκος: 87.0 χλστ

Πλάτος: 53.0 χλστ

Πάχος: 17.0 χλστ

2012

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2011

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2010

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2009

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2008

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2007

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

D4F7802013

Μήκος: 105.2 χλστ

Πλάτος: 54.8 χλστ

Πάχος: 14.5 χλστ

2012

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2011

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2010

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2009

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2008

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2007

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

D7F8002013

Μήκος: 116.1 χλστ

Πλάτος: 51.9 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

Μήκος: 87.0 χλστ

Πλάτος: 53.0 χλστ

Πάχος: 17.0 χλστ

2012

Μήκος: 116.1 χλστ

Πλάτος: 51.9 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

Μήκος: 87.0 χλστ

Πλάτος: 53.0 χλστ

Πάχος: 17.0 χλστ

2011

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2010

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2009

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2008

Μήκος: 100 χλστ

Πλάτος: 64.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Μήκος: 87 χλστ

Πλάτος: 52.9 χλστ

Πάχος: 15 χλστ

2007

Μήκος: 116.1 χλστ

Πλάτος: 51.9 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

Μήκος: 87.0 χλστ

Πλάτος: 53.0 χλστ

Πάχος: 17.0 χλστ

D4F7822012

Μήκος: 99.9 χλστ

Πλάτος: 64 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2011

Μήκος: 99.9 χλστ

Πλάτος: 64 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2010

Μήκος: 99.9 χλστ

Πλάτος: 64 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2009

Μήκος: 99.9 χλστ

Πλάτος: 64 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2008

Μήκος: 99.9 χλστ

Πλάτος: 64 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2007

Μήκος: 99.9 χλστ

Πλάτος: 64 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: