Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Nissan Tiida.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
1.5K9K7282013

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

2012

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

2011

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

2010

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

2009

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

2008

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

2007

Μήκος: 137.2 χλστ

Πλάτος: 53 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Πλάτος: 105.4 χλστ

Μήκος: 36.5 χλστ

Πάχος: 13.8 χλστ

K9K7642013

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2012

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2011

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2010

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2009

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2008

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2007

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1.6HR16DE2013

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2012

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2011

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2010

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2009

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2008

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

2007

Μήκος: 116.4 χλστ

Πλάτος: 52.5 χλστ

Πάχος: 17.3 χλστ

Μήκος: 105.5 χλστ

Πλάτος: 38 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: