Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Nissan 300 ZX.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
3.0VG30DETT1994

Μήκος: 119.2 χλστ

Πλάτος: 61.6 χλστ

Πάχος: 14.5 χλστ

Μήκος: 73.3 χλστ

Πλάτος: 54.6 χλστ

Πάχος: 15.8 χλστ

1993

Μήκος: 119.2 χλστ

Πλάτος: 61.6 χλστ

Πάχος: 14.5 χλστ

Μήκος: 73.3 χλστ

Πλάτος: 54.6 χλστ

Πάχος: 15.8 χλστ

1992

Μήκος: 119.2 χλστ

Πλάτος: 61.6 χλστ

Πάχος: 14.5 χλστ

Μήκος: 73.3 χλστ

Πλάτος: 54.6 χλστ

Πάχος: 15.8 χλστ

1991

Μήκος: 119.2 χλστ

Πλάτος: 61.6 χλστ

Πάχος: 14.5 χλστ

Μήκος: 73.3 χλστ

Πλάτος: 54.6 χλστ

Πάχος: 15.8 χλστ

1990

Μήκος: 119.2 χλστ

Πλάτος: 61.6 χλστ

Πάχος: 14.5 χλστ

Μήκος: 73.3 χλστ

Πλάτος: 54.6 χλστ

Πάχος: 15.8 χλστ

VG301990

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1989

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1988

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1987

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1986

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1985

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1984

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

VG30E1990

Μήκος: 49.1 χλστ

Πλάτος: 130.2 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1989

Μήκος: 49.1 χλστ

Πλάτος: 130.2 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1988

Μήκος: 49.1 χλστ

Πλάτος: 130.2 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1987

Μήκος: 130.0 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1986

Μήκος: 130.0 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1985

Μήκος: 130.0 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1984

Μήκος: 129.9 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

VG30T1990

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1989

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1988

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1987

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1986

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1985

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1984

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

VG30TDP1990

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1989

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1988

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1987

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1986

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1985

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1984

Μήκος: 130 χλστ

Πλάτος: 49.3 χλστ

Πάχος: 16.3 χλστ

Μήκος: 85.4 χλστ

Πλάτος: 42.9 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

Z311990

Μήκος: 49.1 χλστ

Πλάτος: 130.2 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1989

Μήκος: 49.1 χλστ

Πλάτος: 130.2 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1988

Μήκος: 49.1 χλστ

Πλάτος: 130.2 χλστ

Πάχος: 17 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1987

Μήκος: 130.0 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1986

Μήκος: 130.0 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1985

Μήκος: 130.0 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

1984

Μήκος: 129.9 χλστ

Πλάτος: 49.5 χλστ

Πάχος: 16.5 χλστ

Μήκος: 43 χλστ

Πλάτος: 85 χλστ

Πάχος: 14 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: