Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Leyland Daf LDV Pilot.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
1.9XUD92006

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2005

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2004

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2003

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2002

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2001

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 17.5 χλστ

2000

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 17.5 χλστ

1999

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 17.5 χλστ

1998

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 17.5 χλστ

1997

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 17.5 χλστ

1996

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 17.5 χλστ

XUD9A2006

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2005

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2004

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2003

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2002

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2001

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2000

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

1999

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

1998

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

1997

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

1996

Μήκος: 104.9 χλστ

Πλάτος: 74.7 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Peug.XUD92006

Μήκος: 74.5 χλστ

Πλάτος: 104.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2005

Μήκος: 74.5 χλστ

Πλάτος: 104.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2004

Μήκος: 74.5 χλστ

Πλάτος: 104.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2003

Μήκος: 74.5 χλστ

Πλάτος: 104.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

2002

Μήκος: 74.5 χλστ

Πλάτος: 104.8 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: