Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Chevrolet Cruze.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
1.6F16D42013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2010

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2009

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

LDE2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

1.4LUJ2013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

1.7A17DTS2013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

LUD2013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

1.82H02013

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2010

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

2009

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

F18D42013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2010

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2009

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2.0Z20D12013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2010

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

2009

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

Z20S12013

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

2012

Μήκος: 148.0 χλστ

Πλάτος: 60.6 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.7 χλστ

Πάχος: 16.6 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2010

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2009

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.4 χλστ

Πάχος: 19 χλστ

Μήκος: 116.8 χλστ

Πλάτος: 42.8 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

LNP2013

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2012

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

Z20DMH2011

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2010

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

2009

Μήκος: 148 χλστ

Πλάτος: 60.3 χλστ

Πάχος: 18.8 χλστ

Μήκος: 116.6 χλστ

Πλάτος: 42.6 χλστ

Πάχος: 16.2 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: