Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Αριθμός στροφών ανά λεπτό στο Rover 600

600 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Στροφές του κινητήρα

1993 - 2000

618i5500 σ.α.λ.
618i L5500 σ.α.λ.
618i S5500 σ.α.λ.
620 Di4200 σ.α.λ.
620 GSDi4200 σ.α.λ.
620 GSi5400 σ.α.λ.
620 Si5400 σ.α.λ.
620 SLDi4200 σ.α.λ.
620 SLi5400 σ.α.λ.
620 ti6000 σ.α.λ.
620i LD4200 σ.α.λ.
620i SD4200 σ.α.λ.
623 GSi5800 σ.α.λ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: