Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Αριθμός στροφών ανά λεπτό στο Ford Explorer

Explorer Crossover (SUV)

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Στροφές του κινητήρα

1997 - 2001

4.05000 σ.α.λ.
4.0 North Face5250 σ.α.λ.
4.0 XLT5250 σ.α.λ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: