Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Αριθμός στροφών ανά λεπτό στο Citroen XM

XM Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Στροφές του κινητήρα

1991 - 2000

2.0i 16V VSX5500 σ.α.λ.
2.0i VSX Turbo5300 σ.α.λ.
2.1 TD VSX4300 σ.α.λ.
2.5 TD VSX4300 σ.α.λ.

XM Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Στροφές του κινητήρα

1989 - 2000

2.0i 16V VSX5500 σ.α.λ.
2.0i VSX Turbo5300 σ.α.λ.
2.1 TD4300 σ.α.λ.
2.1 TD VSX4300 σ.α.λ.
2.5 TD4300 σ.α.λ.
3.0 V65500 σ.α.λ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: