Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψύκτη λαδιού έχει το Volkswagen Vento.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
2.8AAA1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1992189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1.8AAM199890 χλστ90 χλστ54 χλστ
199790 χλστ90 χλστ54 χλστ
199690 χλστ90 χλστ54 χλστ
199590 χλστ90 χλστ54 χλστ
199490 χλστ90 χλστ54 χλστ
199390 χλστ90 χλστ54 χλστ
ABS1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
ADZ1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1.91Y199890 χλστ90 χλστ54 χλστ
199790 χλστ90 χλστ54 χλστ
199690 χλστ90 χλστ54 χλστ
199590 χλστ90 χλστ54 χλστ
199490 χλστ90 χλστ54 χλστ
199390 χλστ90 χλστ54 χλστ
199290 χλστ90 χλστ54 χλστ
AAZ199890 χλστ90 χλστ54 χλστ
199790 χλστ90 χλστ54 χλστ
199690 χλστ90 χλστ54 χλστ
199590 χλστ90 χλστ54 χλστ
199490 χλστ90 χλστ54 χλστ
199390 χλστ90 χλστ54 χλστ
199290 χλστ90 χλστ54 χλστ
1Z1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
199390 χλστ90 χλστ54 χλστ
AHU1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
199390 χλστ90 χλστ54 χλστ
ALE1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
199390 χλστ90 χλστ54 χλστ
2.02E1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1992189 χλστ89 χλστ55 χλστ
ADY1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1992189 χλστ89 χλστ55 χλστ
AGG1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1992189 χλστ89 χλστ55 χλστ
AKR1998189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1997189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1993189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1992189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1.6ABU1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
AEA1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ
AEE1996189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1995189 χλστ89 χλστ55 χλστ
1994189 χλστ89 χλστ55 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: