Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψύκτη λαδιού έχει το Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf Plus

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
1.6BGU200891 χλστ100 χλστ54 χλστ
200791 χλστ100 χλστ54 χλστ
200691 χλστ100 χλστ54 χλστ
200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
BSE200891 χλστ100 χλστ54 χλστ
200791 χλστ100 χλστ54 χλστ
200691 χλστ100 χλστ54 χλστ
200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
BSF200891 χλστ100 χλστ54 χλστ
200791 χλστ100 χλστ54 χλστ
200691 χλστ100 χλστ54 χλστ
200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
ATN200697 χλστ96 χλστ58 χλστ
200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
AUS200697 χλστ96 χλστ58 χλστ
200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
AZD200697 χλστ96 χλστ58 χλστ
200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
BCB200697 χλστ96 χλστ58 χλστ
200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
AVU200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BFQ200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BAD200597 χλστ96 χλστ59 χλστ
2.0BKD2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2007118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2006118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
BMM2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2007118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2006118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CBDB2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2007118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2006118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CFHC2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2007118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2006118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CBAB2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CBDC2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CFFB2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CJAA2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CLCA2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CLCB2013118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CBAA2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CFFA2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CBBB2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
CFGB2012118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2011118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2010118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2009118 χλστ96 χλστ64 χλστ
BDK200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BMN2008118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2007118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2006118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
APK200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
AQY200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
AZJ200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
1.9BKC200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BLS200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BXE200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BRU200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BXF200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
BXJ200990 χλστ90 χλστ54 χλστ
200890 χλστ90 χλστ54 χλστ
200790 χλστ90 χλστ54 χλστ
200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
ASZ2006118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
AGR200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
ALH200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
ATD200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
AXR200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
AGP200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
AQM200690 χλστ90 χλστ54 χλστ
200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
ARL2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: