Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψύκτη λαδιού έχει το Volkswagen Bora.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
2.8AQP200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
AUE200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
BDE200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
1.6AEH200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
200491 χλστ100 χλστ54 χλστ
200391 χλστ100 χλστ54 χλστ
200291 χλστ100 χλστ54 χλστ
200191 χλστ100 χλστ54 χλστ
200091 χλστ100 χλστ54 χλστ
199991 χλστ100 χλστ54 χλστ
AKL200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
200491 χλστ100 χλστ54 χλστ
200391 χλστ100 χλστ54 χλστ
200291 χλστ100 χλστ54 χλστ
200191 χλστ100 χλστ54 χλστ
200091 χλστ100 χλστ54 χλστ
199991 χλστ100 χλστ54 χλστ
APF200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
200491 χλστ100 χλστ54 χλστ
200391 χλστ100 χλστ54 χλστ
200291 χλστ100 χλστ54 χλστ
200191 χλστ100 χλστ54 χλστ
200091 χλστ100 χλστ54 χλστ
199991 χλστ100 χλστ54 χλστ
AVU200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
200491 χλστ100 χλστ54 χλστ
200391 χλστ100 χλστ54 χλστ
200291 χλστ100 χλστ54 χλστ
200191 χλστ100 χλστ54 χλστ
200091 χλστ100 χλστ54 χλστ
BFQ200591 χλστ100 χλστ54 χλστ
200491 χλστ100 χλστ54 χλστ
200391 χλστ100 χλστ54 χλστ
200291 χλστ100 χλστ54 χλστ
200191 χλστ100 χλστ54 χλστ
200091 χλστ100 χλστ54 χλστ
ATN200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
200497 χλστ96 χλστ58 χλστ
200397 χλστ96 χλστ58 χλστ
200297 χλστ96 χλστ58 χλστ
200197 χλστ96 χλστ58 χλστ
200097 χλστ96 χλστ58 χλστ
AUS200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
200497 χλστ96 χλστ58 χλστ
200397 χλστ96 χλστ58 χλστ
200297 χλστ96 χλστ58 χλστ
200197 χλστ96 χλστ58 χλστ
200097 χλστ96 χλστ58 χλστ
AZD200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
200497 χλστ96 χλστ58 χλστ
200397 χλστ96 χλστ58 χλστ
200297 χλστ96 χλστ58 χλστ
200197 χλστ96 χλστ58 χλστ
200097 χλστ96 χλστ58 χλστ
BCB200597 χλστ96 χλστ58 χλστ
200497 χλστ96 χλστ58 χλστ
200397 χλστ96 χλστ58 χλστ
200297 χλστ96 χλστ58 χλστ
200197 χλστ96 χλστ58 χλστ
200097 χλστ96 χλστ58 χλστ
BAD200597 χλστ96 χλστ59 χλστ
200497 χλστ96 χλστ59 χλστ
200397 χλστ96 χλστ59 χλστ
200297 χλστ96 χλστ59 χλστ
1.8AGU200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200195 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
ARX200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200195 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
AUM200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200195 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
BAE200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200195 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
AUQ200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
1.9AGP200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
AQM200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
ARL2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2004118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2003118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2002118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2001118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2000118 χλστ96 χλστ64 χλστ
ASZ2005118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2004118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2003118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2002118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2001118 χλστ96 χλστ64 χλστ
2000118 χλστ96 χλστ64 χλστ
ATD200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200195 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200095 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
AXR200595 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200495 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200395 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200295 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200195 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
200095 χλστ86.5 χλστ59.5 χλστ
AGR200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
ALH200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
2.0APK200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
AQY200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
AZG200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
AZH200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
AZJ200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
BBW200590 χλστ90 χλστ54 χλστ
200490 χλστ90 χλστ54 χλστ
200390 χλστ90 χλστ54 χλστ
200290 χλστ90 χλστ54 χλστ
200190 χλστ90 χλστ54 χλστ
200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ
2.3AGZ200090 χλστ90 χλστ54 χλστ
199990 χλστ90 χλστ54 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: