Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το SEAT Altea.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
1.4BXW2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
CGGB2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
1.2CBZB2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
1.6BGU2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
BSE2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
BSF2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
CCSA2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
CMXA2013650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
CAYC2013650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2012650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2011650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2.0BKD2013650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2012650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2011650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2006650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2005650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2004650 χλστ439 χλστ32 χλστ
CFHC2013650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2012650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2011650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2006650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2005650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2004650 χλστ439 χλστ32 χλστ
BMM2013650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2012650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2011650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2006650 χλστ451 χλστ34 χλστ
2005650 χλστ451 χλστ34 χλστ
BMN2013650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006650 χλστ439 χλστ32 χλστ
CEGA2013650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006650 χλστ439 χλστ32 χλστ
CFJA2013650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2012650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2011650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ32 χλστ
BWA2010650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2006650 χλστ439 χλστ32 χλστ
BLR2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
BLY2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
BVY2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
BVZ2009650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ418 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ418 χλστ26 χλστ
1.9BJB2011650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2010650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2005650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ405 χλστ26 χλστ
BKC2011650 χλστ405 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ405 χλστ32 χλστ
2005650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ405 χλστ26 χλστ
BLS2011650 χλστ405 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ405 χλστ32 χλστ
2005650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ405 χλστ26 χλστ
BXE2011650 χλστ405 χλστ32 χλστ
2010650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2009650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2008650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2007650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2006650 χλστ405 χλστ32 χλστ
2005650 χλστ405 χλστ26 χλστ
2004650 χλστ405 χλστ26 χλστ
1.8BYT2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ
BZB2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ
CDAA2009650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2008650 χλστ439 χλστ32 χλστ
2007650 χλστ439 χλστ32 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: