Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Renault R5.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
1.2C1G7021990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C1G7201990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C1G7221990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1.4C1J7821991310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1990310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1989310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1988310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1987310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1986310 χλστ398 χλστ33 χλστ
C1J7841991310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1990310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1989310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1988310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1987310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1986310 χλστ398 χλστ33 χλστ
C1J7881991310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1990310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1989310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1988310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1987310 χλστ398 χλστ33 χλστ
1986310 χλστ398 χλστ33 χλστ
C2J7001990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C2J7801990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C2J7811990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C2J7881990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C2J7891990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C2J7981990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
8477251984425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1983425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1982425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1981425 χλστ278 χλστ33 χλστ
C2J7131984425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1983425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1982425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1981425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1.1C1E7501990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1986342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1985342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C1E7521988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1986342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1985342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C1E7541988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C1E7561987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1986342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1985342 χλστ388 χλστ21 χλστ
C1E7601987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1986342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1985342 χλστ388 χλστ21 χλστ
6887131984425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1983425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1982425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1981425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1980425 χλστ278 χλστ33 χλστ
C1E7261984425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1983425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1982425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1981425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1980425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1.6F8M7301990390 χλστ398 χλστ32 χλστ
1989390 χλστ398 χλστ32 χλστ
1988390 χλστ398 χλστ32 χλστ
1987390 χλστ398 χλστ32 χλστ
1986390 χλστ398 χλστ32 χλστ
1.7F2N7401990342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1989342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1988342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1.0C1C7001987342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1986342 χλστ388 χλστ21 χλστ
1985342 χλστ388 χλστ21 χλστ
0.88007101984425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1983425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1982425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1981425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1980425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1.38107251981425 χλστ278 χλστ33 χλστ
1980425 χλστ278 χλστ33 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: